Școala Gimnazială Josenii Bârgăului

În ce an anume s-ar fi înfiinţat şcoala din Josenii-Bârgăului?… În documentele şcolare, apare menţionată înfiinţarea şcolilor între anii 1828 – 1829, în vremea Imperiului Austriac, sub comanda Regimentului II român de graniţă, şcoli poporale, confesionale, ortodoxe, în toate satele bîrgăuane.

La Josenii Bârgăului, fiinţa din 1798 o şcoală pe lângă biserica din sat, avându-l ca părinte paroh pe preotul Ilea. Dar, cea mai certă dată de funcţionare în local propriu este cea din anul 1828 pentru că în anul 1978 a avut loc aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea şcolii din localitate – aniversare iniţiată şi organizată de neostoitul şi iubitul fiu al satului, regretatul profesor Nicolae Fonogea, pe atunci directorul şcolii de centru şi de comună. Trebuie reţinut că şcoala a funcţionat până în anul 1914 în nişte localuri vechi, două săli de clasă şi o chilie pentru bibliotecă, zidite în piatră, demolate în prezent.

Localul şcolii actuale a fost construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă (anii 1939 – 1940). S-a construit şi cu ajutorul contribuţiei primăriei comunale şi a Direcţiei Silvice Grăniceşti în anul 1965 pentru ca în anul 1972 să vorbim despre contribuţia substanţială a regretatului profesor, director, Fonogea Nicolae. În perioada de la înfiinţare şi până în anul 1919 au slujit şcoala cu onoare învăţătorii confesionali: Ioan Pahone, Simion Pahone, parohii Ion Bugdug şi Leo Buzdug, Ioan şi Regina Jauca.

Din 1948 şi până în prezent, şcoala a funcţionat cu profesori. Nu putem încheia acest scurt istoric al Şcolii Gimnaziale Josenii Bîrgăului fără a aminti oamenii de seamă care i-a dat această şcoală de-a lungul vremii: Aurel Rău: poet naţional, eseist, scriitor, publicist la revista Steaua, Ion Oarcăs: critic literar, publicist la revista Tribuna, Leon Hogiu: profesor, inspector general, director Grup Şcolar Radu Petrescu, Adrian Mănarcă: publicist, redactor şef la Cotidianul, Ioan Parasca: conferenţiar doctor, medic şi Loghin Holbură: membru al Corpului Diplomatic Austriac, consul al Austriei la Bucureşti, apoi la Constantinopol.